Wygrana w Customer Experience World Games 2023

Pierwszy wpis na blogu będzie absolutnie wyjątkowy, podsumowujący fantastyczne CXowe wydarzenie branżowe - Customer Experience World Games. Inicjatywa angażuje społeczność działającą o obszarze CX do pomagania organizacjom pozarządowym. Organizatorem wydarzenia jest firma Lexden CX, a gospodarzem polskiej edycji agencja Fuzers.

Do pierwszej polskiej edycji zgłosiło się ponad 90 osób, które utworzyły 7 zespołów, intensywnie rozpracowujących 3 wyzwania biznesowe. Ponadto do pracy wystartowało również 7 doświadczonych kapitanów zespołów, z niełatwym zadaniem zgrania merytorycznie obcych sobie osób do pracy w dużym zespole, który warto zintegrować, ukierunkować, ale też wydobyć co najlepsze z każdego indywidualnie.


ikona jury
Wyniki prac przekazywane były w zanonimizowany sposób do czwórki sędziów - Expertów i Dyrektorów Zarządzających CX, którzy oceniali:

*  interpretację zadania - określenie/weryfikacja hipotez, jak zrozumieliśmy zadanie
*  przydatność pomysłu - na ile propozycja rozwiązania zespołu odpowiada oczekiwaniom organizacji,
*  łatwość praktycznej implementacji - na ile łatwe/skuteczne będzie wdrożenie naszej propozycji przez organizacje.


Jednocześnie wiedzieliśmy, że w kolejnym kroku prezentacje mają posłużyć prowadzącym fundacje w usprawnieniu ich działań i muszą być łatwe do zrozumienia. Wdrożyliśmy zatem dwa działania:

 • układaliśmy prezentację tak, żeby zapewnić self-service treści,

 • rezultaty prac w ostatnim kroku były testowane i upraszczane językowo przez członków zespołu startujących dopiero w obszarze CX.


Zespół nr 2 - CXowi Cudotwórcy wygrał pierwszą edycję Customer Experience World Games, a po drodze zdobył pierwsze miejsca za dwa wyzwania. Skład zespołu, który miałam przyjemność poprowadzić: Anna Lach, Agnieszka Jop, Agnieszka Kaczor, Agnieszka Obstarczyk, Edyta Olczak, Filip Purgał, Ludmiła Wojciechowska, Marta Korzeniewska, Wiktoria Plutka, Zuzanna Suchorska, Aleksandra Bielecka.ikona jury

Przyjrzyjmy się bliżej wyzwaniom, wykonanym pracom, definicjom problemów oraz dostarczonym elementom rozwiązania.


ikona juryikona jury

Wyzwanie 1 - Jak zachęcić pacjentów do korzystania z poradni rehabilitacyjnej?


W ciągu tygodnia mieliśmy:

- 5h wspólnych warsztatów, dodatkowo prace w parach i indywidualne,

- 8 ankiet, 3 rozmowy przez messenger, 2 wywiady telefoniczne (w tym 11 osób z Lublina). 80% wpisywało się w personę,

- Analizę poprzednich prac badawczych: 9 wywiadów indywidualnych (z 2022r.) służących do stworzenia ścieżki klienta / pacjenta gabinetu fizjoterapetycznego,

- Social listening, desk research, Service safari i wiele więcej…


ikona jury

Zdefiniowaliśmy dwa problemy:

 1. Jak sprawić by mieszkańcy Lublina i okolic rozpoznawali Dom Małego Księcia jako przychodnię (również prywatną), która ma w ofercie poradnię rehabilitacyjną oraz byli skłonni do skorzystania z usług poradni, w momencie kiedy poszukują usług fizjoterapeutycznych dla siebie oraz swoich dzieci, po to by powrócić do zdrowia lub zadbać o profilaktykę i tym samym wesprzeć hospicjum?

 2. Jak sprawić by obecni pacjenci Domu Małego Księcia (NFZ i prywatni) powracali do placówki na (prywatne) zabiegi rehabilitacyjne i fizjoterapetyczne, po to by zachować zdrowie lub zadbać o profilaktykę,a tym samym wesprzeć hospicjum?


ikona jury

Dostarczyliśmy:

 1. Personę
 2. Mapę Komunikacji - Analizę Punktów Styku (Touchpointów), w tym szczegółowo dostępność i rezerwacje
 3. Strategię i styl komunikacji
 4. Pomysły na działania dla obecnych klientów - dbałość o lojalność i retencję (zakres podstawowy bazujący na obecnych zasobach, narzędziach i procesach oraz rozszerzony wymagający dodatkowego budżetu lub zaangażowania zespołu)
 5. Benchmark - przegląd rynku i konkurencji
 6. Opis proces badawczego i warsztatowego

Elementy rozwiązania testowaliśmy zarówno z potencjalnymi pacjentami jak i właścicielem gabinetów fizjoterapeutycznych pod kątem biznesowej efektywności zaproponowanych rozwiązań.


ikona juryikona jury

Wyzwanie 2 - Jak zaprojektować ścieżkę fundacji w relacji z potencjalnym sponsorem (od pierwszego kontaktu do zakończenia współpracy)?


Zbadaliśmy różne perspektywy:

 • Sponsorów - czyli różne osoby występujące po stronie Sponsora, spośród których wyróżniliśmy persony różniące się zakresem obowiązków - pierwsza, która ma w zadaniach obszar społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR/ ESG) oraz druga, która ma na to czas w pracy zawodowej, ale te działania nie wpływają na roczną ocenę pracy. Dodatkowo badania wykazały, że persony należy rozróżnić ze względu na zachowanie i wyróżnić społeczników, którzy wykazują duża inicjatywę oraz sceptyków, którym wspieranie fundacji kojarzy się z dodatkowymi, niechcianymi obowiązkami obok dobrego uczynku, który dostrzegają,

 • Prowadzących Fundację,

 • Wolontariuszy - pracowników firm, które są sponsorami.


Wykonaliśmy szereg prac:

-13 wywiadów indywidualnych,
- 6h wspólnych warsztatów, dodatkowo prace w parach oraz indywidualne,
- Desk research, Social listening.


ikona jury

Zdefiniowaliśmy szczegółowo wyzwanie:

Jak moglibyśmy sprawić, że Partnerzy biznesowi (Sponsorzy), chętnie podejmą współpracę z Fundacją Przed Czasem i będą ją kontynuować, po to by realizować misję i cele swojej firmy, angażować współpracowników i tym samym wspierać promocję pracodawcy, czyli employer branding (wewnętrzny i zewnętrzny)?


ikona jury

Dostarczyliśmy:
 1. 2 Persony Sponsorów wraz z Profilami Sponsora (customer profile) i dobranymi propozycjami wartości (value proposition)

 2. Plan działań dla poszczególnych pomysłów z propozycji wartości (value proposition)

 3. 2 ścieżki Sponsora (customer/ business partner journey) wraz analizą kluczowych momentów w relacji ze Sponsorem (Partnerem Biznesowym)

 4. Plan działań wzmacniających ścieżkę sponsora - budowanie dobrych relacji od pozyskania sponsora do kontynuacji współpracy

 5. Katalog dobrych praktyk ofertowych

 6. Katalog dobrych praktyk dla prowadzących fundację

 7. Analizę komunikacji - benchmark oraz audyt strony fundacji

 8. Dwa poradniki do budowania przewagi podczas etapu pozyskania nowych sponsorów:

  • Poradnik Storytellingu - jak wykorzystać historie podopiecznych

  • Poradnik współpracy z Influencerami - jak wykorzystać twarze znanych osób do budowania zaufania i zainteresowaniaikona juryikona jury

Wyzwanie 3 - Jak docierać i angażować młodzież do działań wolontariackich?

Przeprowadziliśmy prace pozwalających na odkrycie właściwego problemu. Już w fazie badawczej okazało się, że mamy do czynienia z wieloma personami. Przyjrzeliśmy się bliżej trzem grupom odbiorców, zgodnie z określonym zakresem 15-30 lat podczas ogłaszania wyznania. Przeprowadziliśmy 12 wywiadów, 9 ankiet, które posłużyły do stworzenia person. Mieliśmy 6 godzin grupowych warsztatów oraz ∞ ilość prac indywidualnych i w podgrupach robiąc analizę rynku, analizę komunikacji, tworząc rekomendacje i testując rozwiązanie gry miejskiej z 6 odbiorcami, reprezentami każdej grupy odbiorców, przeprowadzając również testy użyteczności obecnej strony internetowej.


ikona jury

Zdefiniowaliśmy problem w takiej postaci:

Jak moglibyśmy sprawić, że młodzi ludzie dowiedzą się i zaangażują w wolontariat zapisani przez stronę wolontariat.lublin.eu i będą go polecać bliskim, po to by czynić dobro, angażować się społecznie będąc częścią grupy, a przy tym zdobywać cenne doświadczenie, rozwijać swoje zainteresowania, nawiązywać i utrzymywać relacje z ludźmi (w tym rówieśnikami)?


ikona jury

Zaproponowane rozwiązanie składało się z 3 elementów:

 1. Komunikacja z odbiorcami:

  • Kluczowe trendy

  • Charakterystyka pokoleń Y i Z

  • Uniwersalne wartości wolontariatu

  • Profile wolontariuszy

  • 3 Persony

  • Analiza komunikacyjna per persona + Przepis na TikTok

  • Audyt UX strony internetowej + Ankieta dla przyszłego wolontariusza

  • Analiza rynku - benchmark sprawnie działających centrów wolontariatu


 2. Promocja wolontariatu w Lublinie - Gra miejska #RobieDobrowLublin

  • Czym jest grywalizacja?

  • Organizacja wydarzenia

  • Fabuła i mapa gry

  • Struktura gry

  • Finałowa stacja - gra planszowa

  • Wyniki testowania


 3. Relacje z fundacjami partnerskimi

  • Certyfikat organizacji przyjaznej wolontariuszom

  • Poradnik współpracy z wolontariuszami

  • Przepis na dobrą ofertę wolontariatuikona jury

Otrzymane pozytywne informacje zwrotne od sędziów obejmowały wiele aspektów, co jest dla nas na przyszłość bardzo wzmacniające. Warto wyróżnić kilka uniwersalnych fraz:

 • Bardzo trafna strategiczna ocena wyjściowa sytuacji. Model rozwiązań objął wszystkie etapy double diamond aż do prototypu, niesamowite efekty w zadanym czasie. Świetnie sprecyzowany cel przez perspektywę persony na różnych poziomach (Job to be done).

 • Dobry research, bardzo dużo ciekawych pomysłów na zmiany, gotowych rozwiązań oraz precyzyjne uzasadnienie (dlaczego zmiana, z czego wynika, jakie korzyści, jak wykonać). Doceniam za szczegółową ścieżkę klienta, za mapę touchpointów, personę, konkretne rozwiązania (sporo nowych inicjatyw) oraz instrukcje działań, za bonus. Objęliście temat z każdej perspektywy.

 • Bardzo dobry background badawczy (kilkanaście wywiadów pozwoliło na trafną definicję person, także wg kryteriów behawioralnych. Strategiczne podejście przez budowanie oferty według Value Propositon dało znakomite efekty w postaci adekwatnego dopasowania rozwiązań do sytuacji.CUDOwna przygoda z zespołem CXowych Cudotwórców, wiele nauki, ciekawej i kreatywnej pracy, szybkiego zanurzania się w zadany problem i generowania celnych rozwiązań. To wszystko sprawia, że wygrana w tym konkursie to ogromne wyróżnienie!
Weronika Rosiak-Jedz, Kapitanka Zespołu nr 2 - CXowi Cudotwórcy